Jak se stát investorem SKYWAY? Příležitosti, které jsou jednou za 100 LET.

8. 10 2016 | Za 2 roky se počet zaměstnanců zvýšil přes 180 lidí. Tito nadaní odborníci, za ni­miž je vidět vynikající technická škola, bohaté zkušenosti a desítky realizovaných projektů, tvoří mozek a srdce společnosti. Právě oni vy pracovávají technickou dokumentaci na uvedení ino­vačního projektu SkyWay do reality.

INVESTUJTE DO NOVÉ DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
ZÍSKEJTE ZVÝŠENÍ VKLADŮ AŽ 1 000 A VÍCE % ZA 3-5 LET
Za registrujte se a dozvíte se, jak získat 

PROČ JE ZAPOTŘEBÍ VKLADATELŮ

Také nevelké vklady velkého počtu investorů - je to efektivní krok k celkovému úspěchu.
V roce 2011 byla založena společnost Sky Way s cílem dostat technologii závěsné dopravy na světový trh pomocí mikrofinancování (crowdinvestingu).
Vzájemná výhoda crowdinvestingu: společnost Sky Way má možnost dostat průlomové inovační technologie na světový trh — investoři se stávají spoluvlastníky těchto tech­nologií a po jejich nástupu na světový trh získávají dividendy na všech etapách rozvoje společnosti.


50 akcií jako dárek


Financování každé etapy rozvoje skupiny společností SkyWay

Stavba předváděcího (testovacího) dílu, ale i certifikace dopravy

Realizace předběžných objednávek na základě předběžné dohody

Získání zisku z realizace projektů, výplata dividend

PROČ SE AKCIONÁŘI ROZHODNOU INVESTOVAT DO TECHNOLOGIE SKY WAY

Přímé investice do technologie

Investice do dopravní oblasti, jedné z nejbohatších na světě
Spoluvlastnictví významné světové doprav­ní korporace

Dividendy na všech etapách rozvoje společnosti a z každého kilometru vy­budovaných cest po celém světě

Hodnota akcií skupiny společností Sky Way bude neustále růst

Výnosnost z malých vkladů může být stokrát, tisíckrát zvýšena

Získání prostředků probíhá na základě národního akcionování, zisk ze společnosti nebude získávat jen jeden člověk, nýbrž my s vámi – akcionáři

Závody a laboratoře pro rozvoj systému závěsné dopravy se budou budovat v zemích s vysokou úrovní státní ochrany

JAK SE STÁT INVESTOREM SKYWAY
PROJÍT PROCESEM REGISTRACE
ZVOLIT OIP A VHODNÝM ZPŮSOBEM UHRADIT
ZÍSKAT CERTIFIKÁT
STÁT SE INVESTOREM TECHNOLOGIE SKYWAY

 

ZAREGISTROVAT
 

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO