Právě se nacházíte:

Voda bude dražší

Podle očekávání zdraží ceny vodného a stočného pro kolínské domácnosti. V první polovině listopadu předložil správce vodovodní sítě, firma Vodos s.r.o., městu Kolín svůj návrh na změnu stočného. 

"Z předložené kalkulace na rok 2012 je zřejmé, že se naše společnost snaží nezvyšovat náklady. Bohužel pokles množství odváděných odpadních vod o 5 procent v Kolíně je příčinou toho, že navrhujeme zvýšení ceny stočného o 3 procenta, tj. z 32,96 na 33,98 korun za krychlový metr pro rok 2012. Tyto ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). V konečné ceně pro zákazníka se projeví i zvýšení sazby DPH z 10 na 14 procent," zdůvodnil zvýšení ceny stočného ředitel firmy Vodos Kolín s.r.o. Jaroslav Fišera.

Zároveň předložil Vodos s.r.o. Vodohospodářskému sdružení Kolín svůj návrh na cenu vodného pro rok 2012. "U vodného pro rok 2012 navrhujeme zvýšení z 31,06 na 31,94 koruny za krychlový metr. Toto zvýšení o 0,88 korun za krychlový metr bez DPH je způsobeno zvýšenou potřebou oprav vodohospodářského zařízení a mírným poklesem odebraného množství pitné vody. V konečné ceně pro zákazníka se i zde projeví zvýšená sazba DPH na 14 procent. Z výše uvedených návrhů cen vodného a stočného lze při průměrné spotřebě 35 metr krychlový za rok u jednoho odběratele spočítat, že budou jeho náklady zvýšeny na jeden měsíc o 5,54 koruny bez DPH," uvedl Jaroslav Fišera.