Ve Veletově se rychlost nezvýší

Na navrhovaná dopravní opatření ve Veletově nedojde. Odbor dopravy Městského úřadu Kolín neodůvodněný návrh Dopravního inspektorátu Policie ČR Kolín na místní úpravu provozu na silnici číslo II/322 zamítl. Proti se postavily jak vedení obce, tak zástupce vlastníka předmětné silnice - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, oblast Kutná Hora.

Obec Veletov odůvodnila svou námitky tím, že návrh změny místní úpravy provozu nepřispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na zmíněné silnici ve Veletově ve spojitosti s existencí přechodu pro chodce na silnici číslo II/322 mezi autobusovými zastávkami užívaného i dětmi za cestou do škol (při současné úpravě je zde nejvyšší dovolená rychlost 50 kilometrů v hodině, v návrhu je 70 kilometrů v hodině) a že v místě investovala do bezpečnostních i jiných opatření pro občany Veletova nemalé finanční prostředky (při výstavbě čekárny, nástupního chodníku u autobusové zastávky, veřejného osvětlení, osvětlení přechodu pro chodce, osvětlení čekáren a měřičů rychlosti).

Obec rovněž připomněla, že postupně expanduje i po druhé straně silnice s novým hotelem, hřbitovem, v současné době je zde před dokončením ubytovna s atletickou dráhou a výstavba by v souladu s územním plánem obce měla ještě dále expandovat, neboť zájem o místo v průmyslové zóně měl projevit nám neznámý uchazeč. Správní orgán (odbor dopravy) po celkovém posouzení všech podkladů včetně posouzení návrhu na místě samém a pořízení fotodokumentace z místa dospěl k závěru, že návrhu nevyhoví a ponechá současnou místní úpravu provozu, která není v rozporu s předpisy.

www.kolin.cz