V Kolíně představili novou bustu arciopata Anastáze Opaska

Sté výročí narození Anastáze Opaska si v sobotu v Kolíně připomněla stovka lidí při odhalení jeho busty v Komenského parku. Arciopat benediktinského kláštera v Praze-Břevnově, teolog, básník a literární historik v Kolíně vyrůstal. Radnice bustu odkoupila za 180.000 korun od sochaře Stanislava Hanzíka, kterému arciopat na sklonku života seděl modelem. 

"Umístění sochy podléhalo autorskému dozoru, měli jsme vymyšleno více variant, kde bude stát, nicméně profesor Hanzík jako autor busty si nakonec vybral toto místo. Má to tu symboliku, že je to nedaleko od místa, kde Anastáz Opasek navštěvoval osm let místní školu," řekl ČTK starosta Kolína Vít Rakušan, jehož rodina měla podle něj s Opaskem úzký vztah. 

Akci předcházelo promítání filmu o Opaskově životě v kolínském kině a mše v kostele Nejsvětější Trojice. 
    
Po studiích teologie byl Opasek v roce 1938 vysvěcen na kněze. V dubnu 1947 byl zvolen 60. opatem břevnovského kláštera. Po komunistickém puči na něj však čekalo vykonstruované obvinění ze špionáže ve prospěch Vatikánu. V září 1949 byl zatčen, o rok později odsouzen za údajnou velezradu a špionáž na doživotí. Po amnestii v roce 1960 byl osvobozen, nemohl však vykonávat kněžskou činnost. 
    
V roce 1968 sice Opasek získal zpět státní souhlas k výkonu kněžského povolání, po srpnové invazi však odjel do exilu v bavorském Rohru. Tam se podílel na vzniku katolické laické organizace Opus bonum (Dobré dílo), která vydávala v Československu zakázanou literaturu. Psal meditativně laděnou poezii a spolupracoval na vzniku svých memoárů, které vyšly v 90. letech. V roce 1990 se Opasek vrátil do Prahy a podílel se na obnovení činnosti břevnovského kláštera, který byl povýšen na arciopatství. Zemřel v Rohru 24. srpna 1999. 
 
zdroj: ČTK