V Kolíně byl schválen rozpočet pro tento rok

Až nečekaně snadno byl 30. ledna 2012 zastupiteli schválen rozpočet města Kolína na tento rok. Rozpočet je sestaven jako mírně přebytkový, na straně výdajů se počítá s částkou 733 milionů korun, na straně příjmů se sumou 736 milionů korun.

Největší investiční akcí města nejen v tomto, ale i příštím roce, má být rekonstrukce čistírny odpadních vod za zhruba 130 milionů korun. V rozpočtu se také počítá s 11 miliony pro gymnázium, pro případ, že by město převzalo správcovství školy. Jde o peníze nejen na provoz, ale i na opravu kanalizace, jež je v havarijním stavu a na níž dojde v nejbližších dnech, či výměnu oken.

Se sestaveným rozpočtem je spokojená i opozice. Zastupitel Karel Molnár (ČSSD) pochválil předložený rozpočet, který je podle jeho vyjádření po formální stránce více přehledný. Potěšil ho i fakt, že restrukturalizací úvěru se podařilo snížit úroky v současných letech a zvýšit v letech budoucích. "Splátky jistin jsou však v současnosti vyšší a v budoucnosti budou klesat, to je rozumné opatření," dodal Karel Molnár.

I další opoziční zastupitel, Martin Škorpík (KSČM), byl předloženým rozpočtem potěšen. "Rozpočet je na možnosti zadluženého města a na velikost splátek úvěrů připravený dobře. Jsou v něm obsaženy nutné výdaje, tak i výdaje, které zajišťují řádné hospodaření s majetkem města, tedy údržbu i rozvoj. Dostalo se i na podporu kultury, sportu a neziskových organizací, " uvedl.

www.kolin.cz