V Domově Na Hrádku jsou podporováni díky projektům

Domov Na Hrádku vypracoval projekt OP LZZ, který se jmenuje  Cesta životem - stejné šance a příležitosti a získal z globálního grantu ESF Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách  částku 3 020 977,- Kč . 

Doba realizace projektu je od 1. července 2013 do 30. června 2015.

Specifickým cílem projektu je pokračování transformačních kroků  sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením a domova pro seniory, pokračování v rozšiřování sociální služby chráněné bydlení a zaregistrování nové sociální služby podpora samostatného bydlení.

Hlavním a dlouhodobým cílem projektu je vytváření rovných šancí osob s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou uživateli sociálních služeb Domova Na Hrádku, pro jejich cestu životem. Jde zejména o ochranu a prosazování jejich práv a o jejich  návrat do přirozeného prostředí.

Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci Domova Na Hrádku a uživatelé a v průběhu trvání projektu  bude vytvářena metodická podpora a pomoc uživatelům i pracovníkům domova.

Domov také velmi dobře spolupracuje s městem Kolín. V prosinci 2013 poskytlo město Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000,- Kč.  Tato částka byla použita na zakoupení ložního prádla a froté osušek pro 20 klientů chráněného bydlení. Tento projekt, který byl realizován s finanční podporou města Kolín pomohl připravit  velmi milý a zároveň praktický dárek pod vánoční stromeček. Klienti chráněného bydlení byli velmi nadšeni.  Spokojeni i proto, že si sami mohli vybrat barvy dle svých představ a barev pokojů. Cituji Zdenu a Láďu: "Moc jsme si přáli takovýto praktický dárek a moc děkujeme."