U silnic budou cedule s upozorněním na památky

U silnic I. tříd a na dálnici mají být v nejbližší době osazeny hnědé cedule s názvy kulturních a historických cílů v Kolíně. 

"Na základě doporučení Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města Rady města Kolína bude zhotoveno celkem 5 kusů s označením kolínské synagogy a Chrámu sv. Bartoloměje (na snímku Romana Šulce) s nápisem Památková rezervace Kolín. Zmíněné značení se řídí Metodickým pokynem Ministerstva dopravy ČR, který také určuje, kde mají být instalovány. Zahájení projektu předpokládáme v březnu 2012, kdy bude vyhlášeno výběrového řízení na zhotovitele zakázky. Dle předběžného odborného odhadu by se měly náklady pohybovat zhruba kolem 200 tisíc korun (projekt, schvalovací proces, výroba a montáž)," uvedla mluvčí radnice Jiřina Holubová.

Doba realizace je závislá na schvalovacím procesu, který je součástí projektu. Je nutné schválení návrhu značky ministerstvem kultury, dále je nutné kladné stanovisko Policie ČR, majitele komunikace a správního silničního orgánu.

www.kolin.cz