Termín otevření obchvatu se nemění

Stále platí, že silniční obchvat města Kolína bude uveden do předčasného užívání do konce tohoto roku. Během něj budou ověřeny vlastnosti realizovaných protihlukových opatření. 

Důležité bylo, že se zhotoviteli podařilo vyřešit komplikace s nepevným podložím na Šťáralce a jiné nesnáze jej zatím nepotkaly. Důvodem komplikací v lokalitě zvané Na Bahnech byly nepředvídatelné anomálie z hlediska geologických poměrů v prostoru Šťáralky. "V uvedeném úseku byly v podloží zjištěny zvodnělé kašovité hmoty, které musely být sanovány. Bylo provedeno odtěžení spodních vrstev, sanace lomovým kamenem a násypy v sendvičovém uspořádání liapor/ztužující vrstva," popsala tisková mluvčí investora stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Nina Ledvinová.

Uvedený problém sice navýšil rozpočet o cca 40 milionů korun, ale naštěstí nepoznamenal harmonogram stavby. "Z posledních měření sedání násypu vyplývá, že bylo sedání podloží zastaveno. Z tohoto důvodu předpokládáme, že výstavba bude dále pokračovat v souladu se schváleným harmonogramem prací," uvedla mluvčí. Kolaudace hlavní trasy přeložky silnice I/38 (obchvat) se předpokládá v termínu do 30. června 2013. Kolíňáky vymodlený obchvat o délce 8 kilometrů má stát přibližně 2 miliardy korun.