SIGREEN s. r. o. – ZELENÉ PROJEKTY A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

SIGREEN s.r.o. je společnost patřící do skupiny SIGMIN a. s., s celorepublikovou působností a specifickým vztahem ke Kolínu, kde má své sídlo. Již několik let poskytuje komplexní služby v oblasti úspor energie, které zahrnují měření objektů termokamerou, včetně návrhu opatření pro zvýšení úspor energie a vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, který je již pro řadu budov legislativně povinností. V současnosti se zaměřujeme na projekty získávání dotací z programu Nová zelená úsporám. Tyto projekty je možné podávat od 1. 4. 2014 a jsou vynikající možností pro majitele rodinných domů získat dotace na zateplení, výměnu oken či zdroje vytápění.

Poslání naší společnosti tkví v poskytování služeb dle požadavků klientů. Proto sestavujeme nabídky klientům na míru, cena není fixní. Klient, který nás osloví se s námi nejprve telefonicky či osobně domluví na jeho záměru. Další postup se liší dle oblasti záměru klienta. V neposlední řadě je možné do oblasti působnosti SIGREEN s. r. o. zařadit také design rodinných domů a jejich rekonstrukcí. Vše kompletně, celistvě a vstřícně i se zajištěním stavebního dozoru.
 
Klienti společnosti SIGREEN s. r. o. jsou nejen fyzické osoby vlastnící nemovitosti, ale i municipality, obce, kterým pomáháme získat finanční prostředky z Národního programu ČR a Strukturálních fondů EU, např. na rekonstrukce obecních úřadů, škol a kulturních zařízení.
 
Pokud budete uvažovat o jakékoliv akci spojené s projekční či inženýrskou činností, neváhejte firmu SIGREEN s. r. o. kontaktovat. Uvítáme jak klienty z našeho regionu, tak klienty z jiných oblastí České republiky.
 
Kontakty:
SIGREEN s. r. o.
Táboritská 511, 280 02 Kolín IV
Tel. 724 802 823, 
Email sigreen@sigreen.cz 
Facebook: Sigreen s.r.o. (inženýrská a projekční kancelář)