Rath se zajímá o domov důchodců

O plánovaný dům pro seniory, který má podle plánu společnosti Nextdoor vzniknout v Kolíně, ve Smetanově ulici u Husova náměstí, se zajímá středočeský hejtman David Rath. 

"Soustředili jsme se na města, kde není dostatečně pokrytá sociální péče o staré občany. Zvlášť nedostatkem míst s domovy pro důchodce," uvedl hejtman. Za takové místo považuje i Kolín. Vít Kosina, který je hlavou společnosti s ručením omezeným Nextdoor Kolín, je se zájmem hejtmana Davida Ratha srozuměn.

"Naše dceřiná stavební společnost už svou práci odvedla - bylo vydáno stavební povolení a stavba je připravena k zahájení. Protože nechceme ani neumíme takovéto zařízení provozovat, hledali jsme partnery v řadách těch, kteří by svými zkušenostmi seniorům pomohli. Jednali jsme jak se soukromými zájemci, tak se zájemci z řad samosprávných celků - městem i krajem. U soukromých zájemců jsme naráželi nejčastěji na nereálné cenové představy, obsažené v jejich ekonomických úvahách, a také na nedostatek záruk dodržení našeho cíle - tedy výstavba a skutečný provoz seniorského bydlení. Nabídku na spolupráci jsme učinili rovněž městu a kraji. Zatímco od města jsme žádnou reakci dodnes neobdrželi, Středočeský kraj zareagoval velmi rychle. S panem hejtmanem jsem se opakovaně v této věci sešel a informoval jej o projektu na místě. Mohu s potěšením konstatovat, že jej náš záměr oslovil a jednání dále pokračují," pronesl Vít Kosina.
 
Kolínský domov pro seniory má být dokončen koncem roku 2012.  Má mít ubytovací kapacitu 36 jednolůžkových a 17 dvoulůžkových pokojů. Vzniknout má asi 30 pracovních míst.