Od roku 2012 platí vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti

V neděli 1. ledna začala v Kolíně platit obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejných prostranstvích. Účelem vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých a k mravnímu vývoji dětí a mladistvých.

Zákaz se týká: všech autobusových zastávek ve městě Kolín, Náměstí Republiky vymezeného ulicemi Tyršova, Pražská a Politických vězňů, Jiráskova náměstí vymezeného ulicemi Antonína Kaliny, Mlýnská a Veltrubská, Kollárova náměstí vymezeného ulicemi Nad Zastávkou a Sluneční, Komenského parku, divadla, polikliniky, kina a okolí vymezeného ulicemi Politických vězňů, Kutnohorská, U Křižovatky a Zahradní, parčíku u mateřské školky a jeslí vymezeného ulicemi Chelčického, Štítného a Veltrubská, vlakového a autobusového nádraží, okolí obchodního centra Futurum vymezeného ulicemi Rorejcova, Dukelských hrdinů a Pod Hroby, okolí Tesca a OBI vymezeného ulicemi Na Pustině, 5. Května a V Kasárnách, okolí Penny marketu vymezeného ulicemi V Opletkách a Jaselská, okolí základních a mateřských škol, okolí penzionu pro důchodce vymezeného ulicemi Dělnická, Bezručova, V Břízách, Fügnerova a Slovenská, parčíku u nemocnice vymezeného ulicemi Žižkova a U Nemocnice a dětského hřiště u Kauflandu a okolí vymezeného ulicemi Benešova, Masarykova a Rimavské Soboty.

Ze zákazu jsou vyjmuty: restaurační zahrádka u stánku s rychlým občerstvením v jižní části autobusového nádraží v ulici Dukelských hrdinů v Kolíně IV, a to po dobu jejího provozu, veřejná prostranství, na kterých se každoročně v měsíci červnu koná festival Kmochův Kolín, veřejná prostranství, na kterých se koná akce, pokud byla jejímu pořadateli udělena Radou města Kolína výjimka z této vyhlášky, a to pouze po dobu konání akce. Písemná žádost o výjimku musí být doručena na Městský úřad Kolín 21 dnů před termínem konáním akce.

Za porušení vyhlášky hrozí pokuta do 30 tisíc korun.

www.kolin.cz