Občanům vadí kácení stromů ve velkém

Některých obyvatel Kolína se dotklo, že kolínská radnice nechá kacet stromy ve velkém. Mají za to, že to není nutné a pokud ano, tak by měly být pokácené kusy nahrazeny. Občané, kterým nejvíce vadí kácení stromů v Okružní ulici, se sdružili pod hlavičkou Občanská iniciativa - Stromy 2012.

"My, občané města Kolína, jsme krajně znepokojeni dlouhodobým nekoncepčním přístupem k městské a příměstské zeleni. Jsme šokováni razantním kácením stromů lipové aleje v Okružní ulici, se kterým nebyla občanská společnost města jakkoli předem seznámena. Aby se zamezilo obdobným postupům v budoucnosti, vznikla spontánně tato občanská iniciativa," prohlásila iniciativa. Sedmého března se vydali na radnici, aby prohlášení předali starostovi Vítu Rakušanovi.

"Snažili jsme se návštěvníkům vysvětlit, že kácení stromů v Kolíně je vždy povolováno teprve po důkladném prozkoumání všech okolností, především zdravotního stavu stromů. Důrazně jsme se ohradili proti jakémukoliv podezírání z tendenčnosti nebo z důvodu možného zisku z prodeje dřeva. Vysvětlili jsme i rozdělení kompetencí na radnici, protože občané o tom zřejmě neměli správnou představu. Mám na mysli kompetence odboru regionálního rozvoje a našeho odboru," vysvětlil Pavel Horák, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín.

Iniciátoři protestu odcházeli z kanceláře starosty s tím, že vykácené stromy budou, až to dovolí finanční možnosti města, určitě nahrazeny novými, i s příslibem, že v případě připravovaného kácení většího rozsahu zajistí radnice lepší informovanost veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje města Kolína, webového portálu městského úřadu a ve spolupráci s médii. Autory protestu to ale zřejmě zcela neuspokojilo, protože svoje prohlášení společně s podpisovými archy umístili v knihkupectví Arton a v knihovně. Škoda, že se pod své prohlášení nepodepsali, možná by tím zvýšili kredit celé iniciativy.

Proti kácení stromů se ozvali také obyvatelé Dělnické ulice, lidem z Jeronýmovi ulice vadí důkladné prořezávání stromů, které považují za přehnané. Podrobněji se tématu věnuje týdeník Kolínský Pres, který vyšel 20. března.

www.kolin.cz