Novinka v kolínské porodnici - odběr pupečníkové krve

Kolínská porodnice zavedla pro maminky novinku - odběr pupečníkové krve pro jejich dítě. Splnila velice přísná legislativní kritéria a získala povolení k odběrům pupečníkové krve od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odběry v kolínské porodnici bude zajišťovat rodinná banka Cord Blood Center, která jako první v České republice splnila přísné podmínky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a získala jeho povolení k provádění odběrů a uchovávání pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte.

Pupečníková krev obsahuje vzácné kmenové buňky, které se užívají k léčbě závažných onemocnění krvetvorby, obdobně jako kostní dřeň.

Lze ji využít k transplantaci mezi sourozenci, pro vlastní potřebu dítěte nebo darovat anonymnímu příjemci.

V současné době probíhá velké množství výzkumů a klinických studií zabývajících se dalšími možnostmi využití pupečníkové krve, především v regenerativní medicíně a to mimo jiné u nemocí, jako jsou dětská mozková obrna a cukrovka.

www.kolin.cz