NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – CESTA K ÚSPORÁM V BYDLENÍ

Nová zelená úsporám je program, který aktuálně poskytuje finanční prostředky pro majitele rodinných domů na úpravy rodinných domů, případně výstavbu nových rodinných domů v pasivním standardu. Cílem programu je dosažení úspor v bydlení a snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU. První část, Zelená úsporám, byla uvedena již v roce 2009 a od 1. dubna 2014 pokračuje v přijímání žádostí o finanční podporu.

Vlastníci rodinných domů mohou využít programu k zateplení obálky budovy, výměně oken a dveří nebo výměně zdroje vytápění. Na tyto úpravy bude vlastníkům poskytnuta finanční podpora stanovená individuálně a procentuálně podle způsobilých výdajů souvisejících s realizací opatření.
 
Na Kolínsku se projekty programu Nová zelená úsporám intenzivně zabývá společnost SIGREEN s. r. o. Společnost Vám nabízí vypracování projektu „na klíč,“ což obsahuje i kompletní administraci. Odpadá tak povinnost jednat s úřady. Po úvodní bezplatné konzultaci je vytvořen propočet (z projektové dokumentace nebo zaměření objektu), kterým se zjistí, na jakou úroveň dotace dosáhnete.
 
Ačkoliv se mnoho klientů se zajímá o projekty do programu Nová zelená úsporám, je tento program stále nedostatečně prezentován občanům. Je škoda se kvůli neinformovanosti o dotaci připravit, protože její výška může dosáhnout až několika set tisíc korun.