Právě se nacházíte:

Nová náves v Ovčárech

V sobotu slavnostně otevřeli opravenou náves v Ovčárech. V rámci projektu byla regenerována původní náves včetně zeleně a nově je řešena celá koncepce návsi. 

Přibyl městský mobiliář, informační tabule, prvky pro děti, zeleň a opatření zklidňující dopravu v centru obce. Celkové výdaje na revitalizaci dosáhly 12,985 milionů korun. Projekt spolufinancovala Evropská unie z fondu pro regionální rozvoj částkou 9, 414 milionů korun.

Stavební práce začaly předáním staveniště 11. května, kolaudace proběhla 27. listopadu. "Myšlenka vznikla už v roce 2009, kdy jsme potřebovali přemístit autobusovou zastávku směrem ke kostelu. Zastupitelé se tehdy dohodli, že pojmeme přebudování návsi ve větším rozsahu. Na první pokus se nám ale na realizaci nepodařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy, protože jsme nesplňovali jednu podmínku pro její udělení. S pomocí ředitelky Markéty Pošíkové a Kateřiny Hejdukové z Místní akční skupiny Podlipansko jsme loni dostali 9, 5 milionů korun z fondu Evropské unie pro regionální rozvoj," řekl starosta Ovčár Bohuslav Machůrka.