Muži si pořizují luxusnější životní pojistky než ženy

Nejvíce investují do ochrany proti rizikům života muži a ženy v Praze, nejméně pak na Ústecku a Královéhradecku.

Ten rozdíl je patrný ve všech okresech a krajích v České republice. Nejvíce v Karlovarském kraji. Muži si pojistky, které jim zaručují finanční kompenzaci v případě neblahých událostí, pořizují v hodnotě průměrně o čtvrtinu vyšší než ženy. Velké rozdíly jsou i mezi jednotlivými kraji a okresy.

„Jsou to právě muži, na jejichž příjmech obvykle závisí existence celé rodiny. Jejich platy pokrývají hypotéku, spotřebitelské úvěry a další výdaje. Pojišťují se tedy na mnohem vyšší částky a také na širší škálu rizik než ženy. Z těchto a dalších důvodů tak muž v České republice zaplati za životní pojištění v průměru přibližně 9 500 korun ročně, zatímco žena zhruba 7 500,“ uvedl ředitel produktů životního pojištění ČSOB Pojišťovny Vladimír Dvořák s tím, že chuť vkládat peníze do životního pojištění se výrazně liší kraj od kraje, okres od okresu. „Zatímco v Praze muži platí za životní pojištění v průměru téměř 11 000 korun a ženy zhruba 8 500 korun ročně, například na Ústecku je tato částka v případě mužů nižší o více než dva tisíce a v případě žen o necelých jeden a půl tisíce ročně,“ dodal.
 
Výše průměrné mzdy, míra nezaměstnanosti a další demografické údaje mohou mít vliv na tyto trendy jen částečně. „Souvisí to například s výší hypotéky a tu potřebuje na pořízení přibližně stejného bytu v jiné výši člověk z Prahy a v jiné výši člověk z Vysočiny. Pro případ smrti se tak na mnohem vyšší částku musí pojistit třeba muž z Prahy než z Vysočiny a tomu je pak úměrná i investice do životního pojištění na krytí takového rizika,“ vysvětlil Vladimír Dvořák z ČSOB Pojišťovny.  
 
Lidé by si tak podle něj měli pořizovat takové životní pojištění, které odpovídá jejich potřebám. „Je třeba důkladně zvážit, na jak vysokou částku bych se měl pojistit a proti kterým rizikům. Například pokud často řídím, nemělo by v mém výčtu rizik chybět pojištění smrti následkem úrazu,“ uvedl Vladimír Dvořák s ČSOB Pojišťovny s tím, že ženy by aktuálně měli vzít v potaz i další věc. „Pokud některá žena zvažuje v blízké budoucnosti uzavření životního pojištění, je mnohem vhodnější doba tak učinit nyní než po datu 21. 12. 2012. Po něm totiž musí všechny pojišťovny na trhu sladit sazby za životní pojištění, což bude v praxi znamenat, že žena zaplatí za krytí určitého rizika až několikanásobně více,“ dodal. 
 
Rozdíly ve výši pojistného mezi muži a ženami se měly podle unijní směrnice odstranit nejpozději do konce roku 2007. Pojišťovny však získaly výjimku, která podle rozhodnutí evropského soudního dvora končí právě letos v prosinci.