Móda v raném středověku, aneb barevný svět raně středověkých šperků

Archeologické výzkumy v Čechách přinášejí pro období od 9. do 11. století bohatou škálu šperků, které dovolují představit si, jak se zdobily dámy žijící na knížecím dvoře, v jeho blízkosti či na venkově.    

Současně šperky vypovídají o kulturních vztazích mezi jednotlivými územími raně středověké Evropy a o jejich proměnách. Vedle šperku, který svými kořeny souvisel s Velkou Moravou, se vyskytoval šperk zhotovený již v domácích českých dílnách. Nejpozději od 2. poloviny 10. století tuto módu vystřídala na velkomoravské tradici nezávislá móda esovitých záušnic. Přírodovědný a technologický výzkum šperků z drahých i barevných kovů, skla či polodrahokamů přibližuje svět konkrétních materiálů a technologií a umožňuje tak sledovat cesty, které k výrobě šperků vedly.

PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.;  PhDr. Soňa Hendrychová
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  

Termín: 25. dubna 2017 v 17:00 hod.
Vstupné 30,- Kč
Veigertovský dům 

http://www.muzeumkolin.cz