Právě se nacházíte:

Městská knihovna Kolín

  Historie a současnost kolínské knihovny (zájemce o podrobnější informace odkazujeme na naše regionální oddělení nebo webové stránky   www.knihovnakolin.cz ). V roce 1872 vzniká v Kolíně Řemeslnická beseda, která si vytkla za úkol založit knihovnu.

 Provoz knihovny byl slavnostně zahájen 9. března 1873 ve spolkové místnosti besedy v hostinci Eduarda Antonína Morstadta vedle radnice. V roce 1920 odkoupilo knihovnu za  32 000 Kč město Kolín. Nové prostory se pro knihovnu zrekonstruovaly v letech 1924-27 na Náměstí Republiky v budově dnešního bývalého vojenského velitelství. V roce 1937 následovalo další stěhování – do podstatně menších prostor v prvním patře Občanské záložny na rohu Kouřimské ulice. Rok 1948 přinesl knihovně nové umístění. Byly jí přiděleny prostory po bývalé Živnostenské bance v Husově ulici, kde působí dodnes. Půjčovat se zde začalo 14. dubna 1949. K 1. lednu 1996 se z okresní knihovny stává Městská knihovna Kolín, v roce 2000 bylo knihovně přiděleno Městské informační centrum a v roce 2012 i synagoga. Ke knihovně patří i tři pobočky – na sídlišti v Benešově ulici, v Zibohlavech a Štítarech. V roce 1992 se v knihovně objevily první počítače, postupně dochází k automatizaci výpůjčních služeb a převodu katalogu do elektronické podoby. K úplné automatizaci knihovny dochází v roce 2006. V roce 2013 se MěK Kolín stala hostitelem již 17. ročníku celostátního setkání knihovníků a informačních pracovníků – Knihovnického happeningu s mottem „Čte a tančí celý Kolín“.

Svým čtenářům nabízí MěK Kolín klasické výpůjční služby:

-  absenční, tj. odnést si knihu (na 1 měsíc) nebo časopis (na 14 dní) domů  s možností prodloužení

-  prezenční – prostudovat si knihu nebo přečíst si časopisy a denní tisk v knihovně

Prodlužovat své výpůjčky si mohou čtenáři osobně při návštěvě knihovny, telefonicky nebo mailem na jednotlivých odděleních, přes vlastní čtenářské konto z domova. Dále nabízíme kopírovací a laminovací služby, skenování, vážeme do kroužkové vazby a vazby Unibind. Školy mají možnost domluvit si v knihovně informatickou lekci nebo besedu popř. přednášku – v dopoledních i odpoledních hodinách. Čtenářům zodpovíme různé bibliografické i faktografické informace, umožníme vyhledávání v katalogu nejen naší knihovny, ale i dalších knihovnických a informačních databázích.  V knihovně mají čtenáři možnost bezplatného připojení na Internet.  Přednost mají registrovaní čtenáři. Knihovna poskytuje svým čtenářům také meziknihovní výpůjční služby. Pro širokou veřejnost pořádáme besedy a kulturní akce – vstupné je vždy dobrovolné. Sledujte tedy pozorně letáčky a nabídku na webových stránkách knihovny. V nově zrekonstruovaném sále v 1. patře probíhají celý rok zajímavé výstavy, na které je vstup zdarma. Výstavy jsou přístupné po dobu otvírací doby v čítárně.