Kolín může nabízet byty určené pro TPCA

Minulou středu byla podepsána smlouva mezi společností TPCA a městem Kolín, která mu umožní disponovat s volnými byty přednostně určenými pro zaměstnance automobilky. Podpisu smlouvy předcházelo získání souhlasného stanoviska Státního fondu rozvoje bydlení. 

"Volné byty chce město nabízet občanům ihned. Nájemní smlouvy budou uzavírány na doba určitou 2 let a další případné prodloužení bude vázáno na podmínky smlouvy města Kolína s TPCA," uvedla mluvčí radnice Jiřina Holubová.

Podrobné informace poskytne uchazečům o byt vedoucí městského odboru správy bytových a nebytových prostor Josef Michalčík.
 
Už dříve místostarosta Tomáš Růžička doplnil, že žadatel nesmí mít dluhy vůči městu Kolín, nebo musí prokázat příjmy, jelikož se nejedná o sociální bydlení.