Ještě se neví, kdo uhradí škody vzniklé nehodou

Zatím se neví, kdo ponese případnou odpovědnost za škody vzešlé z nehody, k níž došlo 15. června na kolejích u kolínského Teska. Dva vlaky (rychlík a lokomotiva jedoucí z Rakouska na mezinárodní setkání parních lokomotiv) narazily do hromady suti, které skončily na kolejích při demolici bývalých vojenských objektů na Kollárově náměstí. 

Při nehodě nebyl nikdo zraněn, doprava na železnici se ale zastavila na 13 hodin. Rychlíky musely být odkloněny. Výluka postihla přibližně 100 spojů, převážně rychlíků. Rychlík nebyl schopen po srážce jízdy, měl poškozenou lokomotivu. Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal uvedl, že na soupravovém vlaku vznikla škoda 30 tisíc korun a na rychlíku za 150 tisíc korun. Historická lokomotiva ale pokračovala dál.

"V současné době plná výše škody není vyčíslena. Vedle poškození vlaku nám vznikly i další škody v důsledku mnohahodinového přerušení dopravy následkem zřícené zdi," uvedl 20. června Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah, a.s. Nevyloučil, že náhradu škody bude akciová společnost vymáhat i soudní cestou.
 
Město, které je investorem akce, a firma AVE Kolín, jež vyhrála soutěž a bývalé vojenské objekty bourá, se k odpovědnosti nehlásí. Město argumentuje tím, že vítěz výběrového řízení je odborně způsobilý k provádění tohoto druhu činnosti a deklaroval schopnost dané práce řádně zabezpečit. Společnost AVE zase tvrdí, že veškeré práce se provedly podle časového harmonogramu a technologického postupu předem schváleného zadavatelem zakázky, tj. městem Kolínem, a nedošlo z její strany k žádnému pochybení. Policie ČR událost prošetřuje jako přečin obecného ohrožení z nedbalosti, za to soud může uložit trest odnětí svobody až na dva roky.