Právě se nacházíte:

Hledá se viník

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kolína v současnosti zjišťuje, zda nedošlo k pochybení v souvislosti s nedobytnými pohledávkami za nájemné v městských bytech. Zároveň se má pokusit zjistit, zda někdo za nedobytné pohledávky nese trestněprávní odpovědnost. 

O tyto úkoly si řekl sám předseda Kontrolního výboru Martin Škorpík během posledního jednání zastupitelů. Pobídl ho k tomu jeden z bodů - návrh na vyřazení pohledávek v celkové výši přesahující 6 milionů korun z evidence. Jde o pohledávky městského odboru správy bytových a nebytových prostor z let 1994 až 2008.

Podle starosty Víta Rakušana šlo o systémovou chybu, která na radnici přetrvávala celé léta. Až současné vedení města pohledávky zkrotilo a snaží se je důsledně vymáhat. Starosta rovněž upozornil, že od roku 2005 auditor města žádal neúspěšně o nápravu. Zastupitelstvu ale nezbylo nic jiného, než ztracené pohledávky vyřadit. Nejbližší jednání zastupitelstva je 21. května, kde se možná dozvíme první výsledky šetření.