Demolice bývalých vojenských objektů nepokračuje

Pokračování bouracích prací bývalých armádních a dnes městských objektů na Kollárově náměstí v Kolíně je stále u ledu. Nepokračují od doby, kdy 15. června došlo u Teska k železniční nehodě, při které se během demolice, jíž prováděla firma AVE Kolín, vyvalila na koleje stavební suť, do níž narazily rychlík a lokomotiva. 

Jak popsal starosta města Vít Rakušan, po posouzení statika byl bourací prostor zabezpečen, aby nedošlo k další nehodě a od té doby se v lokalitě nic neděje. Zůstane to tak do doby, dokud nebude neštěstí vyšetřeno a zjištěno, kdo za něj může a proč k němu došlo.

"My s tím máme, jako město Kolín, pramálo společného, " trvá na svém starosta. Podle právníků město na nehodě nenese vinu, tvrdí nadále. K příhodě se nehlásí ani AVE Kolín. "Veškeré práce na objektu byly prováděny podle časového harmonogramu a technologického postupu předem schváleného zadavatelem zakázky, tj. městem Kolínem, což je také zdokumentováno v příslušeném stavebním deníku a podle našich informací nedošlo z naší strany k žádnému pochybení," uvedla již dříve tisková mluvčí skupiny AVE CZ Jana Vondráková.
 
Tragédii, která naštěstí měla pouze finanční následky, vyšetřuje Policie ČR, Drážní inspekce a Správa železniční dopravní cesty. Budovy měly být ke 31. červenci strženy. Že tomu tak není, to příliš prvního muže Kolína netrápí. "Stejně jsme zatím neměli s místem investiční záměr. V této chvíli je důležité, aby se už žádná nehoda nestala," doplnil Vít Rakušan.