Cestování hromadnou dopravou zdraží

V souvislosti se změnou sazby daně z přidané hodnoty (DPH) schválila Rada města Kolína změnu ceníku jízdného pro městskou autobusovou dopravu v Kolíně.

Od 1. ledna 2012 dochází ke změně sazby DPH ze současných 10 na 14 procent. "Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k úpravě ceníku jízdného v autobusech MAD v Kolíně. U schváleného návrhu se přihlédlo k širšímu užívání časových jízdenek, které cestujícím umožní přestup bez nutnosti dalšího zakoupení jízdenky oproti režimu jednotlivého jízdného. Tato úprava je pro cestující veřejnost výhodnější po stránce ekonomické a přináší i větší komfort cestování. Zvýšení jízdného se uskutečňuje zejména s ohledem na zvýšení sazby DPH z 10 na 14 procent a stále stoupající cenu motorové nafty. Jízdné v MAD Kolín, která je svým rozsahem srovnatelná s městy Mladá Boleslav a Kladno, bude i po zvýšení od 1. ledna na nižší úrovni, než v těchto městech," okomentovala zdražení tisková mluvčí kolínské radnice Jiřina Holubová.

Občanské jízdné a zlevněné jízdné pro osoby ve věku od 65 do 70 let stoupne při placení čipovou kartou z 10 na 11 korun a při platbě v hotovosti z 12 na 14 korun. Cena časového jízdného na 30 dnů pro osoby ve věku do 64 let se zvýší z 300 na 330 korun a na 90 dnů ze 760 na 830 korun, pro osoby ve věku od 65 do 80 let stoupne ze 160 na 176 korun, respektive ze 405 na 445 korun. Zlevněné jízdné pro osoby ve věku mezi 70 a 80 lety a pro děti od 6 do 15 let či žáci a studenti denního studia od 15 do 26 let se při platbě čipovou kartou zvýší z 5 na 5,50 korun a při platbě v hotovosti ze 6 na 7 korun.

www.kolin.cz