7. základní škola byla zateplena

Za účasti starosty města Kolína Víta Rakušana a I. místostarosty Tomáše Růžičky, vedení 7. základní školy a  zástupců zhotovitele stavby -  společnosti Trigema - proběhlo 30. listopadu slavnostní předání zrekonstruované budovy školy. 

Projekt realizovaný v letech 2010 a 2011 byl spolufinancován Evropskou unii – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) ČR v rámci Operačního programu životního prostředí. Provedené úpravy  spočívaly v zateplení obvodového zdiva, výměně výplní a zateplení střechy.

Realizací těchto opatření dojde ke snížení emisí oxidu uhličitého o cca 195,09 tun za rok a k úspoře energie cca 1.865 gigajoulů ročně. Celkové náklady na akci činily 14.105.318 korun, z toho  příspěvek z fondu Evropské unie představuje částku 11.989.520 korun (85 procent), příspěvek SFŽP ČR 705.266 korun  (5 procent) a příspěvek města Kolín 1.410.532 korun (10 procent). „Splnili jsme slib, kdy jsme při loňské návštěvě školy panu řediteli garantovali, že za rok touto dobou budou děti a jejich učitelé užívat výuku v nesrovnatelně lepších podmínkách. Tak se skutečně stalo a dnes slavnostně otevíráme budovu, která patří k těm nejmodernějším ve městě a splňuje veškeré evropské standardy. V současné nedobré finanční situaci města se jedná o to větší úspěch a jasně to ukazuje, kde vidí současné vedení města priority,“ řekl Vít Rakušan. V dalším roce by měla jedna z kolínských škol projít podobnou modernizací.